Nosaukums: A/s "Aureum"
reģistrācijas NR.: 4000307464
PVN maksātāja numurs: LV40003207464
Juridiskā adrese: Peldu iela 6- 1N, Liepāja, LV-3401
Norēķinu konti: 
A/s SEB banka 
UNLALV2X
LV78UNLA0012004467783
A/s SWEDBANK
HABALV22
LV82HABA0551036376451