KREDITĒŠANAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 

Spēkā no 2016.gada 25.aprīļa

1.   Aizdevuma procenti 

1.1.       Lombarda vispārējās aizdevuma procentu likmes ir sekojošas:

a)   Aizdevuma summām līdz 400 euro  noteiktajā termiņā procentu likme ir 0.4 % par katru kalendāro dienu no aizdevuma summas, kas gadā sastāda 144 %;

b)   Aizdevuma summām virs 400 euro  noteiktajā termiņā procentu likme ir 0.3 % par katru kalendāro dienu no aizdevuma summas, kas gadā sastāda 108 %;

c)   Aizdevuma summām virs 1500 euro  noteiktajā termiņā procentu likme ir 0.2 % par katru kalendāro dienu no aizdevuma summas, kas gadā sastāda 72 %.

2.   Minimālā pakalpojumu maksa

2.1.       Minimālā procentu maksa par aizdevuma izmantošanu tiek noteikta 5 dienu apmērā no aizdevuma summas, kas tiek aprēķināta neatkarīgi no aizdevuma izmantošanas dienu skaita, un ne mazāk kā 3 (trīs) euro.

3. Līgumsods par kavētām kredīta atmaksāšanas dienām

3.1.       Par katru nokavēto kredīta atmaksāšanas kalendāro dienu jāmaksā līgumsods, kas tiek aprēķināts līgumā noteiktās procentu likmes divkāršā apmērā.

4. Komisijas maksa par ķīlu vērtēšanu

4.1.        Par ķīlu vērtēšanu Lombardam pienākas komisijas maksa 5 % apmērā no novērtējuma summas, bet ne vairāk kā 25 (divdesmit pieci) euro vienā maksāšanas reizē.