1. Aizdevuma procenti

1.1. Lombarda vispārējās aizdevuma procentu likmes ir sekojošas:

a) Aizdevuma summām līdz 300Eur (neieskaitot) noteiktajā termiņā fiksētā procentu likme ir 0.4% par katru kalendāro dienu no aizdevuma summas, kas gadā (365 dienas) sastāda 146%, un garajā gadā (366 dienas) sastāda 146.4%.

b) Aizdevuma summām no 300 līdz 1000Eur (neieskaitot) noteiktajā termiņā fiksētā procentu likme ir 0.3% par katru kalendāro dienu no aizdevuma summas, kas gadā (365 dienas) sastāda 109.5%, un garajā gadā (366 dienas) sastāda 109.8%.

c) Aizdevuma summām virs 1000Eur noteiktajā termiņā fiksētā procentu likme ir 0.2% par katru kalendāro dienu no aizdevuma summas, kas gadā (365 dienas) sastāda 73%, un garajā gadā (366 dienas) sastāda 73.2%.

2. Minimālā pakalpojumu maksa

2.1. Minimālā procentu maksa par aizdevuma izmantošanu tiek noteikta 5 dienu apmērā no aizdevuma summas, kas tiek aprēķināta neatkarīgi no aizdevuma izmantošanas dienu skaita, un ne mazāk kā 3 (trīs) euro.

3. Līgumsods par kavētām kredīta atmaksāšanas dienām

3.1. Par katru nokavēto kredīta atmaksāšanas kalendāro dienu jāmaksā līgumsods, kas tiek aprēķināts līgumā noteiktās fiksētās procentu likmes divkāršā apmērā.

4. Komisijas maksa par ķīlu vērtēšanu

4.1. Par ķīlu vērtēšanu Lombardam pienākas komisijas maksa 5% apmērā no novērtējuma summas, bet ne vairāk kā 25 (divdesmit pieci) euro vienā maksāšanas reizē.

5. Papildus pakalpojumi

5.1.Konsultācijas par naudas aizdevumiem Lombards izsniedz bez maksas.

5.2. Kredīta ordera dublikāta izsniegšanas maksa ir 1 Eur.